About us – Cymraeg

Pan gyfarfu Norman a minnau, buom yn siarad am redeg B & B neu efallai maes gwersylla, ond roedd yn freuddwyd niwlog  i’r dyfodol a doeddem wedi meddwl llawer mwy am y syniad… Fodd bynnag, pan gefais I fy ddiswyddo yn 2008, daethom i’r penderfyniad mai dyma’r arwydd, efallai, inni ystyried o ddifri.

Felly, ar ymweliad byr i Sir Amwythig ar gyfer priodas deuluol, penderfynwyd edrych ar ffenestri siopau gwerthwyr tai. Wel, ar ôl dechrau edrych, daethom i edrych ymlaen yn fawr at y posibilrwydd o symud a chychwyn y B & B. Dwedodd llawer  wrthym ein bod yn ddewr – ar ôl ychydig dechreuais feddwl tybed oeddynt yn gwybod rhywbeth nad oeddwn i ddim …

Norman & Fiona

Fodd bynnag, fe gymerodd  bron i 12 mis, yn ogystal ag ehangu’r ardal chwilio, cyn inni ddod o hyd i rywle oedd â phopeth: heddwch a thawelwch cefn gwlad, golygfeydd gwych, digon o le i ychwanegu gwersylla ac efallai gadw rhai anifeiliaid nes ymlaen, ac yn bwysicaf oll,  tŷ fyddai’n groesawgar i westeion – yn ogystal â bod yn gartref hyfryd i ni … Wel, rydym yn credu ei fod wedi bod yn werth yr aros.

Cawsom ein defnyddio fel achos astudiaeth  gan y papur newydd Yr Annibynnwr yn 2011, dim ond rhag ofn eich bod yn meddwl gwneud yr un peth …