Home – Cymraeg

Yr ydym yn awr ar agor…! 

Mae Gwaenynog yn ffermdy carreg B&B hardd mewn ardal heddychlon, a lleoliad delfrydol ar gyfer ymweld â Chanolbarth Cymru. Yn swatio rhwng y Berwyn a Mynyddoedd  Cambriaidd, rydym ond milltir o Afon Efyrnwy a 9 milltir o Lyn Efyrnwy sy’n hudolus a rhamantus. O’n hamgylch mae rhai o’r ardaloedd mwyaf golygfaol a thlws, ac heb eu hamaru gan ddiwydiant trwm. Maent hefyd yn ardaloedd cymharol ddistaw o ran ymwelwyr.

 

From the front

A sunny day in May at Gwaenynog

Rydym yn agos i’r Trallwng, sy’n dref farchnad yng Nghanolbarth Cymru ac yn sefyllfa delfrydol ar gyfer teithiau cerdded hyfryd ar Lwybr Glyndŵr. Mae sawl lle o ddiddordeb i’w hymweld, er enghraifft, Rheilffordd Gul Trallwng a Llanfair (un o drenau-stêm bach gwych Cymru), teithiau cwch ar Gamlas  Langollen, a chastell hardd  Powis gyda’i erddi gwych. Mae llawer o erddi eraill sy’n werth eu hymweld hefyd.

Mae pob un o’n stafelloedd gwely ag enw aderyn lleol: Peregrin, sef ein ‘superking’ (neu gall ei rannu’n ddau); Crëyr & Chnocell y Coed yw’r dyblau, neu Tylluan,  ein stafell pedwar postyn – all hefyd fod yn stafell teulu; mae pob stafell gyda gwelyau hynod gyfforddus  a hefyd ystafell ymolchi yn gysylltiedig. Yn ogystal, mae pob stafell â gwahanol olygfa ohoni. Rydym yn gobeithio ein bod wedi meddwl am y pethau bach fydd yn gwneud eich arhosiad gyda ni yn hapus.

Rydym yn cynnig bwydlen o brydau bwyd, drwy drefniant, ac mae gennym drwydded i gynnig gwin, cwrw neu wirodydd – er mwyn i chi fwynhau gwydraid neu ddau ar ein patio neu yn y lolfa gwadd.

Yn bendant yn lle i ymlacio, dadweindio a dianc …